Belastingcontrole

Nonkululeko Ngoloyi
Nonkululeko Ngoloyi
  • Bijgewerkt

Wanneer je een cheque betaling ontvangt via Swan, verifiëren we eerst de geldigheid ervan bij de Banque de France en stellen we je op de hoogte van het resultaat voordat je de betaling accepteert. Deze verificatie beschermt je tegen het innen van frauduleuze cheques.

De FNCI-database

Het nationale register voor onregelmatige cheques (FNCI) is een database die wordt onderhouden door de Banque de France. Het houdt gestolen en betwiste cheques bij, waardoor het risico op frauduleuze transacties wordt verkleind.

FNCI-resultaten

De resultaten van een FNCI-verificatie zijn toegankelijk in de Web Banking-app. Zo kan je deze resultaten interpreteren:

Kleurcodes

Kleurcodes geven de status van de uitgegeven cheque aan.

Kleurcodes Uitleg Aanbeveling
Groen ✅ Er zijn geen problemen met de cheque en het is onwaarschijnlijk dat deze frauduleus is. Stort deze cheque nadat je de Check Payment Control (CPT) en de uitgevende bank hebt bekeken.
Oranje, wit of rood ❌ De cheque is onregelmatig en mogelijk frauduleus.

Dit wijst op een probleem zoals een gesloten rekening, eenverbod voor de rekeninghouder om cheques uit te geven of meldingen van verlies of diefstalvan de cheque.
Stort deze cheque niet. Vraag een geldige cheque of een nieuw betaalmiddel aan.
⚠️ Cheques gemarkeerd met oranje, wit, of rood worden niet geaccepteerd , en de transactie wordt gestopt.

Je moet een nieuwe, geldige cheque of een ander betaalmiddel aanvragen bij de uitgever.

Controle op betaling van cheques (CPT)*

Controle op betaling Uitleg
CPT1 Aantal FNCI-controles uitgevoerd op de huidige dag voor door de rekeninghouder uitgegeven controles.
CPT2 Aantal FNCI-controles die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd voor controles die door dezelfde rekeninghouder zijn uitgegeven.
CPT3 Aantal FNCI-controles in de afgelopen dagen voor controles die zijn uitgegeven door dezelfde rekeninghouder, meestal over een andere of langere periode dan bij CPT2.

Uitgevende Bank

De bank die de cheque heeft aangemaakt en uitgegeven.

⚠️ Als de uitgevende bank anders is dan de bank die in het FNCI-resultaat staat, kan dit duiden op fraude, zelfs als de kleurcode groen is.

Als u problemen heeft met het accepteren van een betaling per cheque, een verzoek bij Swan Support indienen.


*Check Payment Control is de Engelse vertaling van de Franse term Contrôle de Paiement des Titres.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen